RemLabNet

       

Vzdálené laboratoře

 • Monitoring prostředí

 • Fyzikální Laboratoř

 • Chemická Laboratoř

Laboratoře dle vlastníka

 • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáš Bati

 • Centrum informačních systémů Trnavská univerzita v Trnavě

 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze

Všechny experimenty

 • Meteo Trnava

  Meteorologický monitoring

 • Elektrochemický článek

 • Energie v RLC

  Přenos energie v obvodu

 • Matematické Kyvadlo

 • Zdroj DC

  Zdroj napětí

 • Emise LED diod

  Emise LED diod

 • Nakloněná rovina

 • Fáze v RLC

  Fáze v RLC obvodu

 • Fotovoltaika

  Fotovoltaický efekt

 • Transient v RLC

  Přechodový jev v RLC

 • Wave Laboratory

 • Indukce

  El. mag. indukce

 • Radioaktivita

  Intenzita gama zářiče

 • Radioaktivita

  Absorpce gama záření

 • Induction

  Electromagnetic induction

 • Solar energy

  Solar energy conversion

 • Rectifier

 • SERIES RLC CIRCUIT

 • Difraction on microobjects

 • Heisenberg uncertainty

- Experiment je připraven - Experiment je obsazen - Experiment je mimo provoz - Experiment nepodporuje diagnostiku