Transient v RLC

Motivace

1

Kde všade sa vyskytuje tlmenie, a je vôbec potrebné?