RemLabNet

       

Enviromental monitoring

  • Radioactivity

    Gamma source intensity

- Експериментът е готов - Експериментът е зает - Експериментът е неуспешен - Диагностиката не е подкрепена от експеримента