RemLabNet

       

Remote labs

  • Emission of LEDs

    Emission of LEDs

  • Incline

    Incline plane

- Експериментът е готов - Експериментът е зает - Експериментът е неуспешен - Диагностиката не е подкрепена от експеримента