RemLabNet

       

Kontakt


Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáš Bati
Nad Stráněmi 4511, Zlín 760 01
Česká republika
photo
prof. Ing. František Schauer, DrSc.
E-mail: fschauer@fai.utb.cz

Administrator & designer :

Ing. Michal Krbeček
E-mail: krbecek@fai.utb.cz

Centrum informačních systémů
Trnavská univerzita v Trnavě
Priemyselná 4, Trnava 918 43
Slovenská republika.
photo
Ing. Pavel Beňo

PhD student na FAI

Odpovědný řešitel projektu SCOPES

E-mail: pavel.beno@truni.sk

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
E-mail: mozvoldo@truni.sk

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Ke Karlovu 3, Praha 2 121 16
Česká republika.
photo
doc. Dr. František Lustig
E-mail: frantisek.lustig@mff.cuni.cz
Pražský tým, doc. RNDr František Lustig, CSc. , Mgr. Jiří Dvořák a Mgr. Pavel Kuliščák se významně zasloužil na vytvoření SW pro vytváření většiny vzdálených experimentů ER-ISES, který byl použit k tvorbě vzdálených experimentů v tomto správním systému REMLABNET. Rovněž tak poskytl zdrojové knihovny pro ovládání experimentů v jazyku JavaScrtipt, za což pracovníci Konsorcia UTB ve Zlíně a TU v Trnavě srdečně děkují.

Späť